We współczesnych warunkach rynkowych wydaje się być niewyobrażalnym przedsiębiorstwo, które ma ambicje rozszerzać swoje wpływy na rynku a nie korzysta ze zdobyczy nowych technologii. Dlatego też każdy przedsiębiorca, który chce rozwijać swoją firmę powinien znać pewne pojęcia związane z IT, które mogą w dużej mierze ułatwić mu prowadzenie firmy.

IT – zacząć należy od najbardziej podstawowego, czyli IT, wiele osób uważa, że jest to skrót pochodzący od słowa informatyka, tymczasem jest to rozumowanie błędne, bowiem „I” w nawie nie oznacza „informatyki” ale „informacje”. Choć skrót zaczerpnięty jest z angielskiego, to da się go rozwinąć także po polsku oznacza on informacyjne technologie, czyli wszystkie narzędzia, procesy i tym podobne, związane z gromadzeniem, przechowywaniem, przesyłaniem i przetwarzaniem informacji. Zatem w IT będzie zawierała się informatyka, ale nie tylko, będą to także technologie telekomunikacyjne, komputery i software.

Hosting – jest to usługa polegająca na udostępnieniu przez właściciela serwerowni jej zasobów, czyli określonej powierzchni dyskowej czy ilości danych, które w ciągu miesiąca (lub w innej jednostce rozliczeniowej np. dzień, rok) mogą zostać przesłane na i z serwera poprzez łącza internetowe. Dokładne informacje na temat serwerów, hostingu oraz ich parametrów można znaleźć na – https://wer.pl/ hosting.

CRM – są to systemy informatyczne, które mają ułatwiać zarządzanie kontaktami z klientem. W takim systemie przechowywane są wszystkie dane dotyczące klientów (zarówno firmowych, jak i indywidualnych) oraz informacje na temat kontaktów z nimi, wydarzeń z nimi związanych, i inne tego typu kwestie, które pozwalają na łatwiejszą obsługę kontaktów z klientami.

SEO i SEM – SEO są to działania zmierzające do tego, by firmowa strona osiągnęła jak najwyższe pozycje w organicznych (naturalnych) wynikach wyszukiwania na określone frazy kluczowe. Natomiast SEM jest to znacznie szerze pojęcie, które mieści w sobie także SEO – jest to ogół działań związanych z marketingiem w wyszukiwarce.

Intranet – intranet bywa także określany mianem wewnątrz-firmowego internetu lub siecią wewnętrzną. Jest to sieć informatyczna, która łączy wszystkie lub część komputerów w firmie. Umożliwia udostępnianie danych, a także dostęp zdalny z jednego komputera do innych (o ile zostaną nadane odpowiednie uprawnienia). Sieć wewnętrzna może być także elementem infrastruktury informatycznej np. w ramach jednej spółdzielni mieszkaniowej czy domu studenckiego.